Oferta de actividades

Oferta de actividades

COMPLEMENTARIAS

As saídas e actividades complementarias programadas para desenvolver ao longo do curso están pensadas para potenciar a convivencia, espertar o interese pola cultura e as súas manifestacións e valorar e respectar o noso entorno. Entre elas están as saídas que facemos todos os anos para celebralo Magosto no Parque forestal de San Miguel de Oia ou a de fin de curso a Chan da Lagoa.

AULA MATINAL

De 8:30 a 8:45

AULA DE MEDIODÍA

Hasta as 14:30

EXTRAESCOLARES

Este curso non se ofertan por mor da pandemia