Oferta de actividades

Oferta de actividades

COMPLEMENTARIAS

As saídas e actividades complementarias programadas para desenvolver ao longo do curso están pensadas para potenciar a convivencia, espertar o interese pola cultura e as súas manifestacións e valorar e respectar o noso entorno. Entre elas están as saídas que facemos todos os anos para celebralo Magosto no Parque forestal de San Miguel de Oia ou a de fin de curso a Chan da Lagoa.

AULA DE MADRUGADORES

De 7:00 a 8:00 con almorzo incluido. Necesario un mínimo de alumnos para levar a cabo o servizo, o pago do servizo e  trimestral

EXTRAESCOLARES

As actividades desenvolveras en horario de 16:00h a 17:00h, sempre e cando se forme grupo. A oferta presentarse o inicio do curso. A modo orientalizo esta e a oferta actual:

LUDOTECA  Infantil, 1º e 2º de Primaria

English Trinity 2º a 6º de Primaria e ESO
Fun English Infantil e 1º de Primaria
Axedrez Primaria e ESO
Cocina 4º de Infantil e 1º de Primaria
Baile Infantil  Primaria e ESO
Multideporte Infantil e 1º Primaria