O noso centro Fundado no ano 1968 por Dona Francisca Camacho Góngora

O noso centro

Presentación

O Colexio Atlántida é un centro privado concertado que foi fundado no ano 1968 por Dona Francisca Camacho Góngora, funcionando como unha S.L., ata que no ano 1996, pola implantación da LOXSE, foi adquirido polos mestres que en ese momento traballaban pasando a réxime de Cooperativa, constituíndose así o novo centro que está hoxe a funcionar e no que se imparten ensinanzas desde Educación Infantil 3 anos ata 4º de ESO.

Este é un centro cunha ampla traxectoria docente e, na actualidade, está formado por 22 mestres/as entre os cales 16 son cooperativistas.

O colexio está situado na rúa Rocío nº 7 en Bouzas, aínda que tamén comprende unha pequena parte de Coia e Alcabre. A poboación do entorno onde radica o centro está a aumentar debido, fundamentalmente, á construción de novas vivendas na zona.

 

01[1]

Principios educativos

Tendo en conta as normas básicas de convivencia que ten que salvagardar os valores e respectar as liberdades básicas, a ideoloxía do centro oriéntase nos seguintes principios:

 • Pleno desenrolo da personalidade do alumno/as.
 • Formación no respecto ós dereitos e liberdades fundamentais, e no exercicio á tolerancia da liberdade dento dos principios democráticos.
 • Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo.
 • Capacidade para afrontar a educación no bacharelato ou na formación profesional específica.
 • Formación para a paz, cooperación e solidariedade entre os pobos.
 • Ambiente de traballo responsable solidario para que posibilite unha relación persoal completa, respectando e coidando as instalacións e o material do centro.
 • Apertura á comunidade e o seu entorno: relación comunicativa e aberta ó diálogo e ó debate.
 • Centro aconfesional, respectuoso con toda a tendencia ou crenza sen ánimo de influír en ningunha delas.
 • A imaxe do centro será apolítica, sen ningún estereotipo ideolóxico mantendo sempre a liberdade de expresión.
 • Colaborar positivamente creando unha educación coherente coas necesidades reais de cada alumno e coa unidade social na que se atopa inmerso.
 • Prestar especial atención á diversidade dos alumnos/as, respectando as diferenzas que poidan existir entre eles/elas, tanto física e intelectuais, como culturais e relixiosas.
 • Fomentar o respecto e a defensa do medio ambiente.

Niveis educativos

Educación Infantil ………………………….. 3 unidades
Educación Primaria ………………………. 6 unidades
Educación Secundaria ………………….. 4 unidades

escudo[1]