Instalacións

AULA DE INFORMÁTICA

Os primeiros pasos na informática son moi importantes. Plantexamos un itinerario dende o máis básico de Windows ata o deseño gráfico, sen esquencer que a internet pode ser unha ferramenta da información moi útil se sabemos manexala cun sentido práctico.
Hoxe en día temos claro que esta é unha materia necesaria e de futuro, e contamos cos equipos axeitados para acadar os niveis demandados polo alumnado.

LABORATORIO