Oferta de actividades

Oferta de actividades

COMPLEMENTARIAS

As saídas e actividades complementarias programadas para desenvolver ao longo do curso están pensadas para potenciar a convivencia, espertar o interese pola cultura e as súas manifestacións e valorar e respectar o noso entorno. Entre elas están as saídas que facemos todos os anos para celebralo Magosto no Parque forestal de San Miguel de Oia ou a de fin de curso a Chan da Lagoa.

EXTRAESCOLARES

A oferta destas actividades teñen en conta a todo o alumnado e se levan a cabo polas tardes nas instalacións do centro, agás a actividade de sendeirismo.

Luns

16 h. a 17 h.            LUDOTECA                       Infantil, 1º e 2º Primaria (Tatarina)
16 h. a 17 h.            FUN ENGLISH                  Infantil, 1º e 2º Primaria (NEO)

Martes

16 h. a 17’30 h.       COCIÑA                          Infantil, 1º, 2º 3º e 4º Primaria (Tatarina)
16 h. a 17 h.            MULTIDEPORTE            Infantil e 1º Primaria (Yeah)
16 h. a 17 h.            ENGLISH TRINITY         A partir de 3º Primaria (NEO)

Mércores

16 h. a 17 h.            AXEDREZ                           Primaria e ESO (Tatarina)

Xoves

16 h. a 17 h.             BAILE                                  Todos os cursos (NEO)